Chapter 12: Man and his individuality. Getting to know a person and getting to know oneself Cover Image

12. kapitola: Človek a jeho individualita. Poznávanie človeka a poznávanie samého seba
Chapter 12: Man and his individuality. Getting to know a person and getting to know oneself

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Je ťažké poznať človeka a nie menej náročné je poznať sám seba. V tejto súvislosti je zaujímavé rozpomenúť sa na viaceré situácie pri prvých stretnutiach s inými ľuďmi, o prvom dojme, o tom, ako sme ich vnímali v prvých minútach alebo ďalších príležitostiach po zoznámení sa s nimi. A čo sa prihodilo neskôr – tí istí jedinci po nejakom čase sa nám javili celkom inakšie. Neraz ľudia, čo urobili spočiatku ten najlepší dojem, sa neskôr ukázali v inom svetle, akoby to boli úplne iní ľudia. A naopak. Mnohí na prvý pohľad skromní ľudia, pokorní, nenápadní sa ukázali ako veľmi skúsení, chápajúci, múdri ľudia znalí svojej profesie, s vynikajúcimi pracovnými výsledkami a neraz i zastávajúci vysoké pracovné pozície. V takých prípadoch neraz počuť to známe: „Kto by to o ňom povedal? Vyzeral tak obyčajne.“

  • Issue Year: V/2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 289-297
  • Page Count: 9
  • Language: Slovak