Analysis of position of intellectualy disabled persons in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Analiza položaja osoba sa intelektualnim teškoćama u Bosni i Hercegovini
Analysis of position of intellectualy disabled persons in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Katarina Marjanović
Subject(s): Sociology, Social development, Social differentiation, Welfare services
Published by: Matica Hrvatska Tuzla

Summary/Abstract: Demokracija i ljudska prava su utemeljeni na načelu kako je pravo na život svakog čovjeka neotuđivo i nepovredivo, te kako su sve osobe rođene jednake i imaju neotuđiva prava, kao što su pravo na život, slobodu i pravo na sreću. Osobe sa invaliditetom imaju apsolutno pravo i odgovornost u potpunosti i jednako sudjelovati u društvu i poboljšati kvalitetu svoga života onako kako oni to odaberu. Vlade, privatni sektor, nevladine organizacije i svi pojedinci trebaju sudjelovati u realiziranju obećanja utkanih u temeljna načela demokracije, jednakosti i ljudskih prava - kako bi se svim osobama sa invaliditetom omogućio neovisan život, produktivnost i uključenost u sve oblike privatnog i javnog života.

  • Issue Year: 1/2020
  • Issue No: 16
  • Page Range: 151-160
  • Page Count: 10
  • Language: Croatian