The sleep of death: The so-called sleep-eschatology of the New Testament in the context of ancient Greek funeral epitaphs Cover Image

A halál mint álom. Az újszövetségi álomeszkatológia a görög sírfeliratok tükrében
The sleep of death: The so-called sleep-eschatology of the New Testament in the context of ancient Greek funeral epitaphs

Author(s): István M. Ledán
Subject(s): Biblical studies, Other Christian Denominations, Source Material, Sociology of Religion
Published by: Erdélyi Református Egyházkerület
Keywords: eschatology; Paul 's eschatology; grave inscription; death; life after death; dream;

Summary/Abstract: Dolgozatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy miért és milyen értelemben használja az Újszövetség az alvók, elaludtak, illetve az alvás képét a halottakra, illetve a halálra? Ez általános, közhelyszerű(nek tűnő) kép, amely nemcsak az ókori Keleten, a görög–római kultúrában, hanem feltehetően minden nemzeti mitológiában megtalálható, ezért könnyen arra a megállapításra juthatunk, hogy az Újszövetség is közhelyszerűen, minden különösebb teológiai intenció nélkül használja.

  • Issue Year: 113/2020
  • Issue No: 6
  • Page Range: 654-661
  • Page Count: 8
  • Language: Hungarian