SOCIETY - VIOLENCE: PREVENTIVE SECURITY ASPECTS Cover Image

ДРУШТВО- НАСИЉЕ-ПРЕВЕНТИВНО БЕЗБЈЕДНОСНИ АСПЕКТИ
SOCIETY - VIOLENCE: PREVENTIVE SECURITY ASPECTS

Author(s): Ostoja Barašin
Subject(s): Security and defense, Behaviorism, Studies in violence and power, Family and social welfare, Sports Studies
Published by: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Keywords: Violence; Violence in sport; violence in family; social context;

Summary/Abstract: Живимо у времену насиља. Свједоци смо свакодневно присутног насиља или смо његове жртве. На сцени је физичко насиље, насиље над вриједностима, насиље над природом, самим собом, насиље у политици, политика насиља над истином, насиље над мишљењем, дјецом, женама, демократијом, насиље у спорту. На први поглед, концепт „насиље“ изгледа једноставан. Међутим, њега је веома тешко дефинисати, слично концептима „хаос“, „неред“, „тра нсгресија“, пошто ’насиље’ имплицира идеју поремећаја неког реда, али и идеју о неопходности инструмената за одржавање тог реда, чиме се насиље легализује и постаје сила реда... С антрополошке тачке гледишта, човјек је насилно биће не само по својој природи, већ и због тога што се насиље учи, стиче се у процесу социјализације у одређеном друштвеном и културном контексту, јер он и без насиља може да живи. Отуда, насиље има смисла и значај само за човјека и он га схвата исто као што схвата и антипод насиљу– ненасиље.

  • Issue Year: 14/2011
  • Issue No: 29-30
  • Page Range: 9-18
  • Page Count: 10
  • Language: Serbian