NEW FLOW IN THE FIELD OF ALBANIAN GRAMMAR Cover Image

PRURJE TË REJA NË FUSHËN E GRAMATIKËSISË SHQIPES
NEW FLOW IN THE FIELD OF ALBANIAN GRAMMAR

Author(s): Rami Memushaj
Subject(s): Philology
Published by: University of Tetova
Keywords: syllable;preposition;syntax;saying;valence;

Summary/Abstract: M. Çeliku, Sintaksë e gjuhës shqipe (përbërësit sintaksorë), ILAR Tiranë, 2012, 439 f.; Parafjalët e shqipes standarde, ILAR, Tiranë, 2019, 427 f.

  • Issue Year: 7/2020
  • Issue No: 13-14
  • Page Range: 15-21
  • Page Count: 7
  • Language: Albanian