Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková, Marta Vohlídalová: Gender Pay Gap: The Problem of All of Us Cover Image

Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková, Marta Vohlídalová: Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech
Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková, Marta Vohlídalová: Gender Pay Gap: The Problem of All of Us

Author(s): Dan Ryšavý
Subject(s): Gender Studies, Sociology, Book-Review
Published by: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
  • Issue Year: 56/2020
  • Issue No: 4
  • Page Range: 561-564
  • Page Count: 4
  • Language: Czech