(red.) Grażyna Firlit-Fesnak, Justyna Godlewska-Szyrkowa, Cezary Żołędowski: Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Floriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego. Wybór tekstów Cover Image

(red.) Grażyna Firlit-Fesnak, Justyna Godlewska-Szyrkowa, Cezary Żołędowski: Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Floriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego. Wybór tekstów
(red.) Grażyna Firlit-Fesnak, Justyna Godlewska-Szyrkowa, Cezary Żołędowski: Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Floriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego. Wybór tekstów

Author(s): Anna Karnat
Subject(s): Social history, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Book-Review, Migration Studies, Ethnic Minorities Studies
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Keywords: Ludwik Krzywicki; Florian Znaniecki; Józef Chałasiński; Migrants and migrations;

Summary/Abstract: Review of: Anna Karnat - Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Floriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego. Wybór tekstów, (red.) Grażyna Firlit-Fesnak, Justyna Godlewska-Szyrkowa, Cezary Żołędowski, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2013, s. 232

  • Issue Year: X/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 198-209
  • Page Count: 12
  • Language: Polish