The basic power of poetical articulary trauma (about the poetry of Mustafa Zvizdić) Cover Image

Bazična moć poetske artikulacije traume (o poeziji Mustafe Zvizdića)
The basic power of poetical articulary trauma (about the poetry of Mustafa Zvizdić)

Author(s): Vedad Spahić
Subject(s): Comparative Study of Literature, Bosnian Literature, Theory of Literature
Published by: Društvo pisaca Bosne i Hercegovine
Keywords: Poetry of Mustafa Zvizdić; Bosnian literature; Igre voskom; Praški metro; Na šahovskom turniru;

Summary/Abstract: Premda napisane u velikom razmaku od dvadesetak godina, tri pjesničke zbirke Mustafe Zvizdića Igre voskom (1997), Praški metro (2016) i Na šahovskom turniru (2018) knjige su čvrstog poetičkog kontinuiteta. Možda jedina njegova pjesma, od svih stotinu objavljenih, koja odstupa od poetičkog kontinuuma jeste prolog Igara voskom – ˝Bio sam˝. Odlikuje je ekspresivna modernistička imaginacija artikulirana serijama metafora koje spajaju bića, pojave i predmete suprotstavljenih ili međusobno isključivih značenja, s jasnom referencom na konkretan apokaliptički hronotop u kome sile zla brišu i ravnaju sve pa i standardne binarne opreke: visoko – nisko, ljeto –zima, djetinjstvo – zrelost, rođenje – smrt. Pjesma je tu gdje jeste da nas in medias res uvede u tematiku zbirke, u jedan hipertraumatizirani pervertirani prostor, ali i da bi pokazala da se poezija može pisati na takav, tradicionalni način, te kako bi odigrala ulogu mjernog instrumenta za poetičke otklone koji će uslijediti već od prve, a napose druge sljedeće pjesme po kojoj je zbirka s punim opravdanjem ponijela naslov Igre voskom.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 1-4
  • Page Range: 334-341
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian