Bosniak and Bosnian-Herzegovinian literature in literary-historical and theoretical reflections of Enes Duraković Cover Image

Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost u književnopovijesnim i teorijskim refleksijama Enesa Durakovića
Bosniak and Bosnian-Herzegovinian literature in literary-historical and theoretical reflections of Enes Duraković

Author(s): Vedad Spahić
Subject(s): Cultural history, Comparative Study of Literature, Bosnian Literature, Theory of Literature
Published by: Društvo pisaca Bosne i Hercegovine
Keywords: Enes Duraković; Bosniak literature; Bosnian literature; literary-historical and theoretical reflections; Midhat Begić; Hanifa Kapidžić Osmanagić; Muhsin Rizvić;

Summary/Abstract: Od 60-ih godina prošlog stoljeća pa sve do sredine 90-ih esej je dominantan vid akademske refleksije o književnosti u Bosni i Hercegovini. Unutar bošnjačke sastavnice bh. književnog kompozituma trag jakog utjecaja esejistike i fenomenološkog redukcionizma u interperetaciji književnih tekstova vidljiv je i u književnoj historiografiji i kritici, počev od Midhata Begića preko Hanife Kapidžić Osmanagić do Muhsina Rizvića i Enesa Durakovića. Posljednja dvojica, s obzirom na utemeljiteljski, sintetički i kanonizatorski karakter svojih kritičko-istraživačkih poduhvata, na najdelikatniji način ovjeravali su pripadnost toj paradigmi, napose profesor Duraković u čijem se djelu mogu iščitati bitne razvojne tendencije bosanskohercegovačke kritičke prakse zadnjih pedesetak godina.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 1-4
  • Page Range: 323-333
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian