Alexandru Dimitrie Xenopol – Historian, Patriot and Encyclopedist Cover Image

Alexandru Dimitrie Xenopol – istoric, patriot și spirit enciclopedist
Alexandru Dimitrie Xenopol – Historian, Patriot and Encyclopedist

Author(s): Florica Ştefănescu
Subject(s): Cultural history, History of ideas, Local History / Microhistory, Recent History (1900 till today), 19th Century
Published by: Accent Publisher
Keywords: Alexandru Dimitrie Xenopol; historian; encyclopedist; theory of history; economic conception;

Summary/Abstract: Alexandru Dimitrie Xenopol (1847-1920) se încadrează în galeria marilor personalități de factură enciclopedică ale culturii noastre naționale, numărând, înainte de el, pe Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, iar după el, pe Nicolae Iorga ori George Călinescu. Personalitatea intelectuală a lui A.D. Xenopol reprezintă o sinteză rafinată între istoricul profesionist și gânditorul preocupat de fundamentele științei, adânc implicat în problematica istoriei, filozofiei istoriei, sociologiei și pedagogiei. Preocupat de o documentare solidă, Xenopol a fost însuflețit și de un puternic sentiment patriotic, care l-a animat încă de pe băncile școlii și care l-a determinat să utilizeze cunoștințele acumulate în timpul studiilor pentru întocmirea unei istorii a românilor. „Teoria istoriei” s-a dorit, din perspectiva lui Xenopol, o știință de graniță între istorie și filosofia istoriei, o teorie înțeleasă ca logică și metodologie a istoriei, având drept scop să confere acesteia un statut de știință. Xenopol al gândit teoria istoriei după mai multe decenii de reflexii, de experimentări, de experiență dobândită în domeniul problemelor de metodă. Teoria seriilor istorice a istoricului ieșean a avut un larg ecou publicistic. Spirit enciclopedic, lucid, vizionar, Alexandru D. Xenopol s-a dedicat căutării argumentelor compatibilității românilor cu modernitatea socială, politică, economică și culturală. Concepția economică a lui Alexandru D. Xenopol rămâne un reper științific și moral în istoria gândirii economice românești și universale. După părerea sa, emanciparea economică, socială, politică și culturală nu se putea realiza decât prin educație.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 34
  • Page Range: 159-196
  • Page Count: 38
  • Language: Romanian