The Diet of the Rural Population in Transylvania as Reflected in the Primary School Textbooks Cover Image

Alimentaţia populaţiei rurale din Transilvania în manualele şcolii primare
The Diet of the Rural Population in Transylvania as Reflected in the Primary School Textbooks

Author(s): Alina Ioana Șuta
Subject(s): Cultural history, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919)
Published by: Accent Publisher
Keywords: diet; Transylvania; textbooks; population; hygiene; discourse;

Summary/Abstract: Studiul subliniază importanţa alimentaţiei rurale din Transilvania, dintr-o perspectivă de trecere în revistă prin conţinutul abundent al manualelor şcolii primare publicate în perioada 1867-1914. În mod special, dezbat temele şi soluţiile propuse prin conţinutul manualelor de igienă şi de citire, dorindu-se în fapt o ameliorare şi o îmbunătăţire a mentalităţii populaţiei rurale, fenomen complex ce s-a impus prin perspectiva unui discurs medical legalizat. Ca atare, în studiul de faţă, autoarea îşi propune o radiografiere a reprezentărilor conceptuale şi mentale ale regimului alimentar, în spaţiul Transilvaniei, cercetare ce ne oferă informaţii preţioase despre alimentaţia populaţiei rurale.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 8-9
  • Page Range: 371-380
  • Page Count: 10
  • Language: Romanian