Wiśniewska, Rynek prasy w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Szwecji. Prasa wobec wyzwań epoki cyfrowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018 Cover Image

Wiśniewska, Rynek prasy w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Szwecji. Prasa wobec wyzwań epoki cyfrowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018
Wiśniewska, Rynek prasy w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Szwecji. Prasa wobec wyzwań epoki cyfrowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018

Author(s): Maja Chacińska
Subject(s): Media studies, Book-Review
Published by: Uniwersytet Gdański
  • Issue Year: 23/2019
  • Issue No: 3
  • Page Range: 201-203
  • Page Count: 3
  • Language: Polish