Impact of the European Union asylum acquis on international protection proceedings (selected issues) Cover Image

Vliv azylového acquis Evropské unie na řízení o mezinárodní ochraně (vybrané problémy)
Impact of the European Union asylum acquis on international protection proceedings (selected issues)

Author(s): Jana Jurníková
Subject(s): EU-Legislation
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: public international law;research project;procedural aspects;particular EU council;EU council directive;Council directive 2005/85;procedural directive

Summary/Abstract: Problematika azylového práva z pohledu mezinárodního práva veřejného byla zpracována řešitelem prof. JUDr. D. Jílkem, CSc. a z hlediska přijatých závěrů výzkumu v této oblasti lze odkázat na samostatnou zprávu. V návaznosti na dílčí úkol výzkumného záměru byla předmětem analýzy procesní stránka azylové problematiky, a to především Směrnice Rady EU 2005/85/ EC ze dne 1. 12. 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznání a odnímání postavení uprchlíka (procedurální směrnice) a její vliv na řízení ve věcech mezinárodní ochrany.

  • Issue Year: 19/2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 379-382
  • Page Count: 4
  • Language: Czech