Iván Szelényi and His Sociology of Transitions (I. Szelényi, From State Socialism to Post-Communist Capitalism: A Critical View, Iztok-Zapad, 2019) Cover Image

Иван Селени и неговата социология на преходите (Иван Селени. От държавен социализъм към посткомунистически капитализъм: критически поглед. София: Изток-Запад, 2019)
Iván Szelényi and His Sociology of Transitions (I. Szelényi, From State Socialism to Post-Communist Capitalism: A Critical View, Iztok-Zapad, 2019)

Author(s): Boris Popivanov
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Social Theory, Social Norms / Social Control, Identity of Collectives
Published by: Институтът по философия и социология при БАН
  • Issue Year: 51/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 872-876
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian