To Live a Meaningful Life – A Day of Existential Analysis and Logotherapy Cover Image

Žiť zmysluplný život – deň existenciálnej analýzy a logoterapie
To Live a Meaningful Life – A Day of Existential Analysis and Logotherapy

Author(s): Katarína Jablonská
Subject(s): Existentialism, Philosophy of Mind, Psychoanalysis, Conference Report, Theory of Literature
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: existential analysis; logotherapy; psychoanalysis; Slovakia; psychotherapy; conference report;

Summary/Abstract: V roku 2012 vznikla na Slovensku Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA). V náväznosti na čerstvý začiatok svojho fungovania usporiadali jej členovia dňa 26.10.2013 v Bratislave odbornú konferenciu s názvom Deň existenciálnej analýzy a logoterapie. Jej cieľom bolo predstaviť slovenskej odbornej verejnosti existenciálnu analýzu a logoterapiu ako samostatný psychoterapeutický smer naväzujúci na tradíciu V. E. Frankla a jeho žiaka, A. Längleho. [...]

  • Issue Year: 7/2013
  • Issue No: 3
  • Page Range: 238-240
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak