. Cover Image

"Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów formowania się białoruskiej świadomości narodowej", Bazyli Białokozowicz, Białystok 1998
.

Author(s): Jarosława Koniewa
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 1999
  • Issue No: IV
  • Page Range: 405-408
  • Page Count: 4
  • Language: Russian