KOVALČÍKOVÁ, I., ROPOVIK, I., FERJENČÍK, J., LIPTÁKOVÁ, Ľ., KLIMOVIČ, M. a kol.: Diagnostika a stimulácia kognitívnych a exekutívnych funkcií žiaka v mladšom školskom veku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. 216 s. ISBN 978 80 555 154 Cover Image

KOVALČÍKOVÁ, I., ROPOVIK, I., FERJENČÍK, J., LIPTÁKOVÁ, Ľ., KLIMOVIČ, M. a kol.: Diagnostika a stimulácia kognitívnych a exekutívnych funkcií žiaka v mladšom školskom veku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. 216 s. ISBN 978 80 555 154
KOVALČÍKOVÁ, I., ROPOVIK, I., FERJENČÍK, J., LIPTÁKOVÁ, Ľ., KLIMOVIČ, M. a kol.: Diagnostika a stimulácia kognitívnych a exekutívnych funkcií žiaka v mladšom školskom veku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. 216 s. ISBN 978 80 555 154

Author(s): Bibiána Hlebová
Subject(s): Education, School education, Book-Review, Inclusive Education / Inclusion
Published by: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove
  • Issue Year: 6/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 100-102
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak