A Short Reflection on Speech-Act Theory of Literary Fiction Cover Image

A Short Reflection on Speech-Act Theory of Literary Fiction
A Short Reflection on Speech-Act Theory of Literary Fiction

Author(s): Jiří Koten
Subject(s): Fiction, Philosophy of Language, Theory of Literature
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Speech-Act Theory; Theory of Fiction; Literary Narrative;

Summary/Abstract: Esej sumarizuje přístup k literární fikci, který vyvinuli představitelé teorie řečových aktů (autor fiktivního vyprávění předstírá autentické vypovídání). Autor eseje teorii předstírání domýšlí a navrhuje ilokuční charakter fikčního diskurzu popsat jako nepřímou deklaraci (vyprávění svou ilokuční silou nepřímo deklaruje stav věcí, o kterém vypovídá).

  • Issue Year: 18/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 7-12
  • Page Count: 6
  • Language: English