"Literacka polszczyzna kresów północno-wschodnich XVII wieku. Fonetyka", Alicja Pihan-Kijasowa, Poznań 1999
"Literary Polish of the Northeastern Borderlands of the 17th Century. Phonetics", Alicja Pihan-Kijasowa, Poznań 1999

Author(s): Jolanta Migdał
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 2002
  • Issue No: VII
  • Page Range: 285-289
  • Page Count: 5
  • Language: Polish