Funkcjonowanie form „под ключ” i „pod klucz” w języku rosyjskim i polskim Cover Image

Функционирoвание форм "под ключ" и "pod klucz" в русском и польском языкax
Funkcjonowanie form „под ключ” i „pod klucz” w języku rosyjskim i polskim

Author(s): Andrzej Narloch
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Foreign languages learning, Applied Linguistics, Translation Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Summary/Abstract: Materiał do niniejszego artykułu pochodzi z najnowszych rosyjskich słowników językowych, a także ze słowników dwujęzycznych, zwłaszcza naukowo-technicznych, ponieważ - jak podkreśla autor - forma „под ключ”/ „pod klucz” jest szeroko używana we współczesnej terminologii technicznej i najbardziej modna w sferze leksyki budowlanej. Szczególne miejsce w artykule zajmuje analiza porównawcza rosyjskich i polskich form wyżej wymienionych konstrukcji przyimkowych, w których wyraźnie ujawnia sie tendencja ku oszczędności środków językowych. Spostrzega się stopniowe osłabienie (rozluźnienie) związków syntak- tycznych form „под ключ”/ „pod klucz” z innymi leksemami. Podobna parcelacja i wyodrębnienie rozluźniają łańcuch syntagmatyczny zdania i uwalniają formę od przymusowych związków z innymi wyrazami.

  • Issue Year: 2003
  • Issue No: VIII
  • Page Range: 225-231
  • Page Count: 7
  • Language: Russian