Court Practice of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina in the Field of Administrative Law Cover Image

Судска пракса Уставног суда Босне и Херцеговине из области управног права
Court Practice of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina in the Field of Administrative Law

Author(s): Milena Simović
Subject(s): Constitutional Law, Public Administration, Public Law, Court case
Published by: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Keywords: Court practice; Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina; administrative law; court case;

Summary/Abstract: Неблаговременим подношењем жалбе надлежном управном органу, апелант није ефективно исцрпио правне лијекове, већ је само формално ван рока поднио жалбу, на темељу којег управни и судски органи нису могли мериторно одлучивати, јер он није испуњавао формалне услове тог правног лијека. [...]

  • Issue Year: 2/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 201-222
  • Page Count: 22
  • Language: Serbian