Authorship in Everyday Situations Cover Image

Авторство в ситуации повседневности
Authorship in Everyday Situations

Author(s): Galina Georgievna Kirilenko
Subject(s): Epistemology, Existentialism, Ontology
Published by: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Keywords: authorship; everyday life; classical and non-classical rationality; I; self-experience; authentically I; interaction;

Summary/Abstract: Problem autorstva, koji je tradicionalno bio proučavan zajedno sa analizom specijalizovanih oblika kreativne delatnosti, u datom članku se istražuje u skladu sa sferom univerzalnih interakcija, t.j. u skladu sa sferom svakodnevlja. Svakodnevlje sadrži u sebi kako racionalno-pragmatsku životnu dominantu tako i posebnu ontologiju nedovršnosti. Interakcija ova dva aspekata stvara kolizije unutar refleksivno-interpretativne delatnosti čoveka svakodnevlja koja u sebi povezuje osobenosti klasičnog i neklasičnog modela racionalnosti. Svakodnevlje kao temeljna realnost produkuje potrebu čoveka da bude odgovorni tvorac sopstvenih postupaka no ono ne uspeva da ovo u potpunosti i ostvari. Samodoživljavanje čoveka svakodnevice izražava se u tome da je težnja ka autorskom činu kao realizovanju „Ja” povezana sa usmerenošću na vladavinu, koja se shvata kao „odloženo pravo na autorstvo” koje se, fiksirano u svom simboličkom obliku manifestuje u ritualnoj formi skrivanja svog „autentičnog Ja”.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 3
  • Page Range: 187-201
  • Page Count: 15
  • Language: Russian