Stoicism and Epicurean in Renaissance Cover Image

Stoicizam i epikureizam u renesansi
Stoicism and Epicurean in Renaissance

Author(s): Ágnes Heller
Contributor(s): Žolt Lazar (Translator)
Subject(s): Epistemology, Ethics / Practical Philosophy, Renaissance Philosophy
Published by: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Keywords: Stoicism; epicurean; Renaissance; philosophy; being a philosopher; ethics;

Summary/Abstract: Svaka filozofija je jedinstvo pogleda na svet i držanja koje je u skladu sa tim pogledom. Biti filozof znači pre svega dve stvari: stvoriti takvu sliku sveta koja dublje i šire od dotadašnjih rasvetljava objektivne sadržaje svarnosti i, istovremeno, društvenim i etičkim držanjem ostvariti praktične posledice koje proizilaze iz novog pogleda na svet. Što se ličnosti filozofa tiče, ova veza je bezuslovna. Ali, nezavisno od sadržaja određene filozofije, od sadržinskog štastva izrečene stvarnosti zavisi da li će obični ljudi koji je prihvataju morati (ili bi, bar, morali) da u svakodnevnoj praksi primenjuju ono što proizilazi iz njene imanentne sadržine. Tako je, na primer, uobičajena pojava u praksi svesno ili nesvesno karikiranje zahteva ponašanja koji proizilaze iz prihvatanja prevaziđene, slike sveta koja više ne zadovoljava potrebe vremena. [...]

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 7
  • Page Range: 263-285
  • Page Count: 23
  • Language: Serbian