Documents of the People’s Uprising in Slovenia in 1941 Cover Image

Dokumenti ljudske vstaje v Sloveniji leta 1941
Documents of the People’s Uprising in Slovenia in 1941

Author(s): Specified No Author
Subject(s): History of ideas, Political history, Social history, Government/Political systems, WW II and following years (1940 - 1949), Fascism, Nazism and WW II, Source Material
Published by: Inštitut za novejšo zgodovino
Keywords: People’s uprising; Yugoslavia; German fascism; Italian fascism; 1941; political history; National Liberation Struggle; Liberation front;

Summary/Abstract: Letos poteka dvajset let od ljudske vstaje narodov Jugoslavije proti fašistični Nemčiji, Italiji in njunim satelitom. V odločilni in težki vojni, ki je trajala štiri leta, so narodi Jugoslavije dosegli svobodo in neodvisnost ter si zagotovili pogoje za graditev socializma. V zvezi s to pomembno obletnico priobčujemo nekaj dokumentov Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije in Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije iz leta 1941 in sicer iz obdobja po zlomu stare monarhistične Jugoslavije. Izbrali smo najprej razglase, ki so v obliki letakov delovnemu ljudstvu razlagali dogodke in kazali izhod iz nastalega in dramatično menjajočega se položaja; pridružili smo jim tudi razglas Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Nadalje smo izbrali nekatera poročila o dejavnosti Partije in SKOJ, iz katerih vidimo vodilno vlogo Partije, njene napore in težane, žrtve in uspehe prelomnega leta 1941, ko se je Partija na čelu ljudskih množic bojevala za uresničitev idej demokracije. Ti razglasi in ta poročila v –Sloveniji oziroma v slovenščini doslej niso bila objavljena. Ti dokumenti, poleg onih, ki so bili doslej natisnjeni v zbornikih in drugem tisku, pričajo, kako je leta 1941 nastala, rasla in se razvijala borba jugoslovanskih narodov, med njimi boj slovenskega naroda, zoper fašistični »novi red« v Evropi. [...]

  • Issue Year: 2/1961
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 3-51
  • Page Count: 49
  • Language: Slovenian