10 Years of Work of the Institute for the History of the Workers’ Movement and its Place in Slovene Historiography Cover Image

10 let dela Inštituta za zgodovino delavskega gibanja in njegovo mesto v slovenskem zgodovinopisju
10 Years of Work of the Institute for the History of the Workers’ Movement and its Place in Slovene Historiography

Author(s): Bogdan Osolnik
Subject(s): History of ideas, Political history, Recent History (1900 till today), Labor relations
Published by: Inštitut za novejšo zgodovino
Keywords: Institute for the history of Workers’ Movement; Slovenian historiography; labour movement;

Summary/Abstract: Iz nekdanjega Znanstvenega inštituta pri predsedstvu SNOS, ki je bil ustanovljen na slovenskem osvobojenem ozemlju ipred 25 leti, je neposredno izšel tudi Inštitut za zgodovino delavskega gibanja. Ustanovljen je bil namreč s spojitvijo Zgodovinskega arhiva pri CK KPS in dela Muzeja narodne osvoboditve, ki je bil obenem z Inštitutom za narodnostna Mprašanja neposredni dedič in naslednik partizanskega inštituta. [...]

  • Issue Year: 10/1970
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 163-176
  • Page Count: 14
  • Language: Slovenian