Creative Language Skills in Word Formation Cover Image

Стваралачке способности језика у области творбе ријечи
Creative Language Skills in Word Formation

Author(s): Marija Ančić-Obradović
Subject(s): Morphology, Syntax, South Slavic Languages
Published by: Institut za jezik
Keywords: Serbo-Croatian language; word formation; morphology; syntax; linguistics;

Summary/Abstract: Питање о томе како настају ријечи уопће, односно како настају у неком конкретном језику, свакако спада у питања од изузетног значаја. Фердинанд де Сосир по коме »језик јесте систем знакова у којем je једино релавантно повезивање смисла и акустичке слике«, сматра да »вјерни представници језика јесу рјечник и граматика« Зато, када говоримо о неком конкретном језику, у први план нужно стављамо ријечи — a њима и де Сосир, додијељује главно мјесто (рјечник и граматика) —, jep се без знања ријечи никако не бисмо могли служити тим неким конкретним језиком, нити бисмо без комбинација тих ријечи унутар реченица, тј. у говору (parole), усменом или писменом, могли проучавати граматичке (морфолошке или синтаксичке) структуре тог неког конкретног језика.

  • Issue Year: 2/1974
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 47-57
  • Page Count: 11
  • Language: Croatian, Serbian