• Price 3.00 €

„Dva zarobljenika“ fra Bone Nedića, prvi bosanskohercegovački roman? (pokušaj jedne književno-povijesne analize)
"Two Prisoners" by fra. Bono Nedić, the first Bosnian-Herzegovinian novel? (an attempt of a literary-historical analysis)

Author(s): Marko Matolić
Subject(s): Bosnian Literature, Croatian Literature, 19th Century, Theory of Literature
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Two prisoners; Bono Nedić; story; novel; first Bosnian-Herzegovinian novel;

Summary/Abstract: Rad predstavlja pokušaj određivanja književne vrste za djelo „Dva zarobljenika“ (Pečuh 1885) autora fra Bone Nedića (1841-1903) sa stajališta povijesti književnosti. Djelo je do sada bilo relativno nepoznato široj čitateljskoj javnosti i u lokalnim okvirima je karakterizirano kao „pripovijest“ no autor ovog rada pokušao je, na osnovu relevantne literature, retroaktivno promijeniti klasifikaciju i prikazati djelo kao roman. S tim ciljem pokušano je odrediti pojmove „pripovijest“ i „roman“, kako u prošlosti, tako i danas te napraviti usporedbu Nedićevog djela sa sličnim djelima južnoslavenskih književnosti koja se danas klasificiraju kao romani. Uspije li se u tome, s književno-povijes nog gledišta, „Dva zarobljenika“ bi bio prvi objavljeni bosanskohercegovački roman.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 50
  • Page Range: 221-227
  • Page Count: 7
  • Language: Croatian