Abbreviations - Their Structure, Graphy and Speech Reproduction Cover Image

Скраћенице - Њихова структура, графија и говорна репродукција
Abbreviations - Their Structure, Graphy and Speech Reproduction

Author(s): Radoje Simić
Subject(s): Theoretical Linguistics, Phonetics / Phonology, South Slavic Languages
Published by: Institut za jezik
Keywords: Serbo-Croatian language; abbreviations; graphy; speech reproduction; simple and complex abbreviations; phonology;

Summary/Abstract: Српскохрватски Правопис (цитирам по великом ћириличком издању) даје следећу разраду назначене материје: »Скраћенице су у нашем језику двојаке. Једне од њих су заправо скраћени делови појединих речи или скупова речи и one се при читању изговарају као да нису скpaћенe. А друге су скраћенице постале спајањем почетних слова или група слова појединих вишесложних назива. Оие се обично изговарају онако како су написане« (т. 142, стр. 125; подвлачења су моја).

  • Issue Year: 8/1979
  • Issue No: 2
  • Page Range: 29-37
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian