»Cultural Sector« and the Intellectual Essence Cover Image

"Kulturni sektor" i duhovni bitak
»Cultural Sector« and the Intellectual Essence

Author(s): Vanja Sutlić
Subject(s): Politics, Political Theory, Political Essay
Published by: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Keywords: Cultural Sector; Intellectual Essence;

Summary/Abstract: »Kulturni sektor«, sa svojom bogatom institucijskom artikulacijom i ideologijskim opravdanjem, temelji se u kapitalističkom načinu proizvodnje, ne samo historijsko-genetički nego i logički-strukturalno, na razdvajanju »duhovnih potencija« procesa produkcije od »materijalnog« rada, u užem smislu: manualnog rada.

  • Issue Year: III/1966
  • Issue No: 03
  • Page Range: 3-16
  • Page Count: 14
  • Language: Croatian