IТ’S TIME FOR A BABY! MOTHERHOOD AND NATIONALISM ACCORDING TO EXAMPLES FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA Cover Image

ВРЕМЕ Е ЗА БЕБЕ! МАЈЧИНСТВОТО И НАЦИОНАЛИЗМОТ ПО ПРИМЕРИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
IТ’S TIME FOR A BABY! MOTHERHOOD AND NATIONALISM ACCORDING TO EXAMPLES FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Author(s): Ines Crvenkovska Risteska
Subject(s): Politics and society, Evaluation research, Family and social welfare, Nationalism Studies
Published by: Институт за етнологија и антропологија, Универзиетет »Св. Кирил и Методиј«
Keywords: motherhood; nationalism; abortion; antiquization; family; campaigns;

Summary/Abstract: Политичките центри на моќ во општествата често се обидуваат преку различни форми на национализам да ги уредуваат родовите улоги на поединците. Во оваа смисла, во примерот со Република Македонија во периодот на 2006-2017 година, низ различни проекти кои ќе нѝ послужат да ја илустрираме оваа идеја, Владата прави обиди да влијае врз претставата за улогата на жената и во семејството и во државата. Претставата е во релација со идејата да се зголемува нацијата. Во центарот стои македонската жена, која, со тоа што ќе стане мајка и ќе роди по можност повеќе деца, ќе придонесе во зголемувањето на нејзиниот број.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 16
  • Page Range: 148-184
  • Page Count: 19
  • Language: Macedonian