Yesterday, Today, Tomorrow of Yugoslavian Applied Linguistics Cover Image

Јуче, данас, сутра, југословенске примењене лингвистике
Yesterday, Today, Tomorrow of Yugoslavian Applied Linguistics

Author(s): Olga Mišeska-Tomić
Subject(s): Foreign languages learning, Applied Linguistics, South Slavic Languages, Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Institut za jezik
Keywords: Yugoslavia; applied linguistics; methodology of foreign languages; language policy; lexicography; stylistics;

Summary/Abstract: Kao што je дескриптивна лингвистика поникла из тежње да се проучавање језика дистанцира од стереотипских, нефлексибилних шема ко je je наметала прескриптивна граматика, примењена лингвистика се појавила као последица потребе да се истакне разлика између традиционалних метода наставе страних језика и наставе уз употребу постигнућа савремених језичких истраживања.

  • Issue Year: 12/1983
  • Issue No: 2
  • Page Range: 89-94
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian