What Influences the Adoption and Use of Synonyms Cover Image

Шта утиче на усвајање и употребу синонима
What Influences the Adoption and Use of Synonyms

Author(s): Jovan Savić, Ljiljana Lovren
Subject(s): Theoretical Linguistics, Lexis, Semantics, Sociolinguistics
Published by: Institut za jezik
Keywords: synonym; lexis; replacement function; function of the correct orientation; expressive-stylistic function; dictionary development;

Summary/Abstract: Синоними — истозначнице. Синоними се најчешће дефинишу као ријечи које имају исто или слично значење. Т. Маретић разликује синониме кош имају сасвим исто значење, као што су: хљеб — крух, јадан — тужан, лијеп — красан од оних који не значе сасвим исто: бојати се — плашити се, будаласт — луд — безуман — глуп, част — дика — слава. Ово се узима као основ подјеле на такозване праве и неправе синониме. Праве синониме по овој би подјели представљ але ријечи које имају потпуно идентично значење, а настале су из различитих извора из којих тај језик црпе своју лексику: дијалекти, говорне и књижевне средине, инојезички утицаји и реликти.

  • Issue Year: 14/1985
  • Issue No: 3
  • Page Range: 149-161
  • Page Count: 13
  • Language: Croatian