Andrić's Dialogue Narratives about Modernization Cover Image

Andrićevi dijaloški narativi o modernizaciji
Andrić's Dialogue Narratives about Modernization

Author(s): Zvonko Kovač
Subject(s): Bosnian Literature, Croatian Literature, Theory of Literature
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Ivo Andrić; dialogue narratives; modernization; "Na Drini ćuprija"; adaptive and symptomatic interpretation;

Summary/Abstract: Premda će se glavni dio analize odnositi samo na devetnaesto poglavlje romana Na Drini ćuprija, istraživanje dijaloških dijelova narativa o modernizaciji (Balkana, svijeta, Bosne itd.), pokušat će se dovesti u vezu s medijantnom, međukulturnom pozicijom pripovjedačeva glasa, pa i Andrićeva djela i djelovanja. Svojevrsnim narativno-dijaloškim interludijem u prikazivanju prošlosti, u stilu ponajbolje autobiografske proze, Andrićev pripovjedač svjedoči o zanosima i planovima svoje generacije, kao o gašenju i raspaljivanju civilizacije, kao o neizbježnom zauzimanju za opću modernizaciju, što će utihnuti u tužnom i nelagodnom sjećanju na djetinjstvo. Odnosno u kaosu i rasulu rata, u kome će neostvareni snovi o Americi ili smisao gradnje trajne građevine, poput višegradskoga mosta, ostati jedinim zalogom “božje ljubavi”.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 41
  • Page Range: 81-94
  • Page Count: 14
  • Language: Croatian