Andrić as Our Mirror Cover Image

Andrić kao naše ogledalo
Andrić as Our Mirror

Author(s): Ivan Lovrenović
Subject(s): Recent History (1900 till today), Bosnian Literature, Croatian Literature
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Ivo Andrić; Bosnian and Croatian writer; Yugoslavian cultural politics; diplomat; Andrić's literature;

Summary/Abstract: U našim prigovorima na današnji tretman Ive Andrića u javnom prostoru, u obrazovnom sistemu i od strane političkih instanci i institucija, uz eksplicitno ili češće samo implicirano uspoređivanje s Andrićevim tretmanom u kulturnoj politici prethodnoga, jugoslavenskog sistema, krije se mogućnost stvaranja jedne pogrešne predodžbe i izazivanja još jednoga nesporazuma, koji se oko Andrića ionako množe, gotovo proporcionalno broju godina od njegove smrti i od propasti jugoslavenskoga kulturnog i političkog sistema. Lako se, naime, iz tih prigovora može steći dojam da se taj nekadašnji odnos prema Andriću i mjesto koje je zauzimao na tadašnjem službenom kulturnopolitičkom “ikonostasu” može smatrati dobrim i poželjnim, za razliku od današnjega, koji je, eto, na različite načine samo vulgarna politička i nacionalna instrumentalizacija velikoga pisca.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 41
  • Page Range: 13-16
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian