DATA ABOUT FESTIVAL

ПОДАЦИ О ФЕСТИВАЛУ „ЈОАКИМ ВУЈИЋ”
DATA ABOUT FESTIVAL "JOAKIM VUJIĆ"

Author(s): Radomir Putnik
Subject(s): Book-Review
Published by: Музеј позоришне уметности Србије

Summary/Abstract: Review of: Radomir Putnik - Дејан Пенчић Пољански: 50 година Јоакима Заједница професионалних позоришта Србије, Крушевац, 2015.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 176-177
  • Page Range: 154-155
  • Page Count: 2
  • Language: Serbian