DIFFERENT TYPE OF HUMAN EXCELLENCE: TO DEFINE COUNTERCULTURE Cover Image

„DRUGAČIJI TIP LJUDSKE IZVRSNOSTI: DEFINISATI KONTRAKULTURU"
DIFFERENT TYPE OF HUMAN EXCELLENCE: TO DEFINE COUNTERCULTURE

Author(s): Ken Goffman, Dan Joy
Contributor(s): Dragan Babić (Translator)
Subject(s): Anthropology, Cultural history, Substance abuse and addiction
Published by: Културни центар Новог Сада
Keywords: counterculture;

Summary/Abstract: Ljudi su višeslojna, pervertirano nestabilna bića, a čini se da su kontrakulturni tipovi najteži za definisanje. Uprkos tome, postoji nekoliko osnovnih principa, ili metavrednosti, koji odvajaju kontrakulturu od mejnstrim društva, od supkulturnih, religijskih i etničkih manjina, kao i od nekontrakulturnih disidentskih grupa.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 510
  • Page Range: 183-192
  • Page Count: 10
  • Language: Serbian