Contemporary protectionism against liberalism Cover Image

Съвременен протекционизъм срещу либерализма
Contemporary protectionism against liberalism

Author(s): Rossitsa Rangelova
Subject(s): Economy, National Economy
Published by: Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките
  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 133-136
  • Page Count: 4
  • Language: Bulgarian