(rev.) Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 Cover Image

(rec.) Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016
(rev.) Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016

Author(s): Anna Lemańska
Subject(s): Philosophy, Philosophy of Science
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 53/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 103-109
  • Page Count: 7
  • Language: Polish