Escape from modernization (VIEWS I-VI) Cover Image
  • Price 3.00 €

Beg od modernizacije (OGLEDI I-VI)
Escape from modernization (VIEWS I-VI)

Author(s): Latinka Perović
Subject(s): Nationalism Studies, Inter-Ethnic Relations, Politics of History/Memory, Politics and Identity, Peace and Conflict Studies
Published by: RES PUBLICA
Keywords: Anti-bureaucratic revolution in Serbia; Slobodan Milošević; Politika (newspaper); nationalism in Serbia; SANU;

Summary/Abstract: Na kojoj osnovi je danas moguća analiza odnosa Srbije prema Zapadnoj Evropi? Taj odnos nije uvek i pre- vashodno eksplicitan, niti je vezan samo za jednu instituciju - političku, naučnu, kulturnu. On je više implicitan i može se detektovati kroz analizu vitalnih pravaca unutrašnjeg razvoja, posebno kroz ulogu elite u usmera- vanju tog razvoja. U suštini, reč je o spontanom i formu- lisanom odgovoru na izazov koji je pred srpsku elitu postavilo, sjedne strane, ujedinjavanje i na toj osnovi dalja ekonomska modernizacija Zapadne Evrope, a sa druge - raspad sistema u Istočnoj Evropi i otuda neophodnost izbora puteva sveopšteg razvoja u budućnosti. Jer, bilo je sve očiglednije da se i u Srbiji jedan dugoročan program, u protekloj deceniji, već bio istrošio.

  • Issue Year: VII/1995
  • Issue No: 112
  • Page Range: 17-22
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian