The Avar-Slovene Siege of Carigrad in 626 Cover Image

Avarsko-slovenska opsada Carigrada 626
The Avar-Slovene Siege of Carigrad in 626

Author(s): Franjo Barišić
Subject(s): Military history, Social history, 6th to 12th Centuries
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Carigrad; Tsargrad; Constantinople; siege; Pannonian Avars;

Summary/Abstract: Poraz velike Haganove armije pred zidinama vizantiske prestonice 626 doveo je do brzog sloma avarske imperije, a posledice toga su bile dalekosežne za čitav jugoistok Evrope, naročito za Balkan (stabilizacija slovenske kolonije). Desetodnevna opsada Carigrada nalazi se, dakle, na početku jednog značajnog istoriskog preokreta i stoga se veé odavno i jednoglasno ocenjuje kao krupan istoriski događaj. Ispravnost ovog opšteusvojenog sudaj van svakog je spora i sa te tačke gledišta o opsadi nema šta da se diskutuje. Međutim, ako želimo da ovaj događaj izbliza upoznamo, da o njemu dobijerao što je mogućno potpuniju sliku, spotičemo se o dosta spornih i nerešenih pitanja. [...]

  • Issue Year: 1956
  • Issue No: 1
  • Page Range: 279-294
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian