ACADEMICIAN HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ (16. 9. 1888. – 9. 8. 1959.) Cover Image

AKADEMIK HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ (16. 9. 1888. – 9. 8. 1959.)
ACADEMICIAN HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ (16. 9. 1888. – 9. 8. 1959.)

Author(s): Ismet Bušatlić
Subject(s): History, Obituary
Published by: Gazi Husrev-begova biblioteka
Keywords: Academician; Hamdija Kreševljaković;

Summary/Abstract: Život akademika Hamdije Kreševljakovića u cijelosti je poznat još od 1963. godine kada je hafiz Mahmud Traljić definitivno utvrdio da je tačan datum njegovog rođenja 16. septembar 1888, a ne 6. septembar 1890. godine, kako se dotada mislilo i pisalo. Poznato je i šta je sve napisao i gdje objavio (najviše u Sarajevu i Zagrebu), zahvaljujući prof. dr. Avdi Sućeski i dr. Enesu Pelidiji koji su izdanje njegovih Izabranih djela, u četiri knjige (I-IV), 1991. godine, upotpunili Bibliografijom radova Hamdije Kreševljakovića i Prilogom bibliografiji radova o Hamdiji Kreševljakoviću i njegovom djelu. (16. 9. 1888. – 9. 8. 1959.)

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 39
  • Page Range: 266-268
  • Page Count: 3
  • Language: Bosnian