Internet Meme as an Anonymous Power Hub Cover Image

Интернет мем као чвориште анонимне моћи
Internet Meme as an Anonymous Power Hub

Author(s): Lamija Milišić
Subject(s): Communication studies, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Društvo pisaca Bosne i Hercegovine
Keywords: Internet; communication; technology; smiley; meme;

Summary/Abstract: Тренутак у ком су интерпункцијски знаци двотачка, цртица и заграда постали смајли емотикон - тренутак је у ком се језик подсјетио на свој првотни, иконографски облик и сликовни потенцијал. Такозвани „sideways smiley face" настао је 19. септембра 1982. године, а творац првог емотицона је Скот Фелман. „Emoticon" је управо оно што му само име имплицира - знак за изражавање емоција, невербалних елемената говора - но та околност упућује на још једну битну ствар. Онлајн комуникација посредована тастатуром лишена је говора.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 172-179
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian