Jovan Dučić's "Serbian mysticism" Cover Image
  • Price 4.90 €

„Српска мистика“ Јована Дучића
Jovan Dučić's "Serbian mysticism"

Author(s): Ivan Meštrović
Subject(s): Bosnian Literature, Serbian Literature
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Jovan Dučić; Srpska mistika;

Summary/Abstract: Мој иријатељ Јован Дучић испјевао ми je опет једну пјесму, у београдској ≫Правди≪. Дао ми je неколико колајна, како то доликује широкој пјесничкој и братској души; чак ми je пронашао и сродност с некаком краљев- ском лозом. Што хоћу да ми каже више, мени — ≫нашем компромисном католичком човјеку≪, а то je слабићу, иначе безимена и бесвјесна поријекла!

  • Issue Year: 25/1932
  • Issue No: 07
  • Page Range: 337-343
  • Page Count: 7
  • Language: Croatian