Causes of the economic and financial crisis in Yugoslavia Cover Image
  • Price 3.00 €

Узроци економско-финансијске кризе у Југославији
Causes of the economic and financial crisis in Yugoslavia

Author(s): Ivo Belin
Subject(s): National Economy, Socio-Economic Research
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: economic and financial crisis in Yugoslavia; World War I; capitalism; agriculture;

Summary/Abstract: Тешка економско-финансијска криза која тишти готово читав свијет, и која je довела у питање данашње капиталистичко уређење привредног живота, захватила je, и морала je захватити, и нашу земљу. Привредне нити појединих држава, па и континената, данас су тако уско испреплетане, да je искључено да крупни догађаји у привреди не одјекују с једнога краја на други.

  • Issue Year: 25/1932
  • Issue No: 06
  • Page Range: 323-327
  • Page Count: 5
  • Language: Croatian