On the occasion of the anniversary of Dostoevsky Cover Image
  • Price 2.50 €

Поводом годишњице Достојевског
On the occasion of the anniversary of Dostoevsky

Author(s): Milan Ćurčin, Bogdan Radica
Subject(s): Russian Literature
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Fyodor Dostoevsky;

Summary/Abstract: Добро је што се и код нас почело да пише о Достојевском, барем о годишњицама. Још је боље што се, од Рата наовамо, његови списи све више преводе на наш језик, и што се, поводом ове годишњице (педесете од смрти), објав- љују и досад тако мало познати, или уопште непознати, његови чланци из ≫Пишчева дневника≪ и грађа из његове преписке и рукописне заоставштине, — да се боље види разлика између онога што он пише и што се о њему пише.

  • Issue Year: 23/1931
  • Issue No: 04
  • Page Range: 217-221
  • Page Count: 5
  • Language: Serbian