How is metaphysics Possible? The starting point and Method of John Duns Scotus's Metaphysics Cover Image

Ako je možná metafyzika? Východisko a metóda metafyziky u Johanna Dunsa Scota
How is metaphysics Possible? The starting point and Method of John Duns Scotus's Metaphysics

Author(s): Ludger Honnefelder
Subject(s): Metaphysics, Philosophy of Middle Ages
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Každa epocha dejIn filozofie pozna mysliteaov, ktorých osobitný význam spočiva v tom, že pomohli preniknut' novému sposobu pýtania sa a hovorenia.

  • Issue Year: 9/2002
  • Issue No: 3
  • Page Range: 294-307
  • Page Count: 14
  • Language: Slovak