FROM THE III SCIENTIFIC CONFERENCE

Z III KONFERENCJI NAUKOWEJ „WOJNY I KONFLIKTY ZBROJNE PO 1945 ROKU”. MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY, 8–9 LISTOPADA 2016 ROKU
FROM THE III SCIENTIFIC CONFERENCE "WOJNY I KONFLIKTY ZBROJNE PO 1945 ROKU". LAND FORCES MUSEUM IN BYDGOSZCZ, 8-9 NOVEMBER 2016

Author(s): Jarema Słowiak
Subject(s): Military history, Recent History (1900 till today), Conference Report, Peace and Conflict Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: conference; 20th century; war and armed conflicts; ,museum;

Summary/Abstract: W dniach 8 i 9 listopada w Bydgoszczy już po raz trzeci odbyła się konferencja naukowa pt. „Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku”. Tak jak i przy dwóch poprzednich edycjach, także i w tej duchem sprawczym był dr Łukasz Nadolski oraz jego macierzysta instytucja, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Konferencja zgromadziła 26 referentów oraz liczne grono słuchaczy, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Reprezentowane były między innymi takie instytucje, jak Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowe Biuro Historyczne czy Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Podobnie jak w roku ubiegłym tematy wystąpień dotyczyły kwestii już historycznych, ale także pewnych aspektów bieżących wydarzeń, jak konflikty na Ukrainie i w Syrii

  • Issue Year: 145/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 211-213
  • Page Count: 3
  • Language: Polish