Intercultural aspects of media in the era of globalization
ed. Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia Cover Image

Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji red. naukowa Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia
Intercultural aspects of media in the era of globalization ed. Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia

Author(s): Karolina Adamska
Subject(s): Book-Review
Published by: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Issue Year: 61/2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 168-170
  • Page Count: 3
  • Language: Polish