„Matrix“ or two sides of perversion Cover Image

„Matriks“ ili dve strane perverzije
„Matrix“ or two sides of perversion

Author(s): Slavoj Žižek
Contributor(s): Predrag Brebanović (Translator)
Subject(s): Semiology, Aesthetics, Film / Cinema / Cinematography, Sociology of Art
Published by: Fabrika knjiga
Keywords: Matrix; film; analysis;

Summary/Abstract: Kada sam u jednom lokalnom slovenačkom bioskopu gledao Matriks, imao sam jedinstvenu priliku da sedim nedaleko od idealnog filmskog gledaoca — naime, nekog idiota. Tip u poznim dvadesetim, sa moje desne strane, toliko se bio uneo u film da je sve vreme ostale gledaoce uznemiravao svojim preglasnim uzvicima, poput “O Bože, ijao, pa to stvarnost ne postoji!”... Definitivno mi je draže takvo naivno udubljivanje od pseu- do-sofisticiranih intelektualističkih čitanja koja u dotični film projektuju prefinjene filozofske ili psihoanalitičke pojmovne distinkcije. [...]

  • Issue Year: 2000
  • Issue No: 59.5
  • Page Range: 515-537
  • Page Count: 23
  • Language: Serbian