Features of the Department of Education Department of Vilnius University Cover Image

Vilniaus universiteto Edukologijos katedros istorijos bruožai
Features of the Department of Education Department of Vilnius University

Author(s): Leonas Jovaiša
Subject(s): Archiving, Preservation, Scientific Life, Conference Report
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla

Summary/Abstract: 1979 metais Vilniaus universitetas šventė 400 metų sukakties jubiliejų. Ta proga Universiteto rektoratas įpareigojo rašyti katedros istoriją bei dienoraštį. Tam tikslui skyrė didelį albumą. Į jį turėjo būti dedami tekstai, fotografijos ir kitokia medžiaga. Vėliau Rektoratas surengė tų albumų parodą, geriausius apdovanojo padėkos raštais. Jį gavo ir Pedagogikos katedros (taip tada vadinosi Edukologijos katedra) albumas. Maždaug per 20 metų sukaupti įvairių autorių tekstai čia ir spausdinami.

  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 6
  • Page Range: 108-157
  • Page Count: 50
  • Language: Lithuanian